Wikia


Eraicon-AC1.pngEraicon-Bloodlines.pngEraicon-AC2.pngEraicon-Brotherhood.pngEraicon-Revelations.pngEraicon-AC3.pngEraicon-Liberation.pngEraicon-AC4.pngEraicon-Rogue.pngEraicon-Unity.pngEraicon-Syndicate.pngEraicon-Renaissance.pngEraicon-Blackflag-Boek.png

Fists I v.png

Het Animus-pictogram voor vuisten.

Vuisten werden gebruikt voor een van de meest rudimentaire vormen van gevechten. Het was nuttig wanneer er geen wapens beschikbaar waren of wanneer een Assassijn een wachter niet wilde doden of zijn aandacht niet wilde trekken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki