Wikia


Eraicon-SyndicateEraicon-Underworld

Het Victoriaanse tijdperk verwijst naar de periode waarin het Britse Rijk werd geregeerd door koningin Victoria. Het tijdperk werd gekenmerkt door wetenschappelijke ontwikkelingen en de sociale ongelijkheid.


ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.