Wikia


Eraicon-SyndicateEraicon-Underworld

Het Victoriaanse tijdperk verwijst naar de periode waarin het Britse Rijk werd geregeerd door koningin Victoria. Het tijdperk werd gekenmerkt door wetenschappelijke ontwikkelingen en de sociale ongelijkheid.


ReferentieEdit