Wikia


Eraicon-AC2Eraicon-RenaissanceEraicon-LineageEraicon-Templars

Uberto Alberti (1416 - 1476) was in de renaissance een bondgenoot van de Orde der Tempeliers en de Gonfaloniere van Florence. Tegen zijn zin keerde Uberto zijn rug naar zijn vroegere bondgenoten Lorenzo de' Medici en de familie Auditore.

Uberto was voor zijn verraad een goede vriend van Giovanni Auditore da Firenze, hoewel hij Giovanni en zijn familie persoonlijk liet oppakken en executeren door Rodrigo Borgia, de grootmeester van de Tempeliers.