Wikia


Eraicon-Altair's Chronicles

Tempel van het Zand

De schat in de tempel.

De Tempel van het Zand was een legendarische tempel en de locatie van de kelk, een object dat vergelijkbaar is met de delen van het paradijs. Drie sleutels waren nodig om toegang te krijgen tot de Tempel van het Zand. Één sleutel werd gegeven door Fajera, de Roma-vrouw.

De Assassijn Altaïr Ibn-La'Ahad reisde naar de Tempel van het Zand waar hij Tempelierstroepen aantrof. Hij vocht zich een weg naar de voorkamer en versloeg de bijlkrijger.

Daar vond hij een lege kist en Heer Basilisk, die hem zei dat de kelk in feite een vrouw was. Basilisk plaagde hem, waarop Altaïr vertrok en terugkeerde naar Tyrus, waarna de tempel instortte.

ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki