Wikia


Eraicon-AC3Eraicon-RogueEraicon-ForsakenEraicon-Templars

Reginald Birch (1705 – 1757) was de grootmeester van de Britse rite van de Orde der Tempeliers en een succesvolle Engelse zakenman. Hij opereerde hoofdzakelijk vanuit het Britse hoofdkwartier van de Tempeliers in Londen en was verantwoordelijk voor het rekruteren en opleiden van Haytham Kenway. Haytham was de zoon van Edward Kenway. Edward was de werkgever van Birch en een prominente Assassijn.