Wikia


Eraicon-AC3Eraicon-RogueEraicon-ForsakenEraicon-Templars

Reginald Birch (1705 – 1757) was de grootmeester van de Britse rite van de Orde der Tempeliers en een succesvolle Engelse zakenman. Hij opereerde hoofdzakelijk vanuit het Britse hoofdkwartier van de Tempeliers in Londen en was verantwoordelijk voor het rekruteren en opleiden van Haytham Kenway. Haytham was de zoon van Edward Kenway. Edward was de werkgever van Birch en een prominente Assassijn.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.