Wikia


Eraicon-AC3Eraicon-LiberationEraicon-AC4Eraicon-MemoriesEraicon-ForsakenEra-ACiEraicon-Assassins

Ratonhnhaké'ton (1756 - onbekend), ook bekend bij zijn adoptienaam Connor, was een inheems-Amerikaanse Assassijn van de Kanien'kehá:ka-stam tijdens de Amerikaanse Revolutie. Hij is een voorouder van Desmond Miles.

Ratonhnhaké:ton was de zoon van de Tempelier Haytham Kenway en Kaniehtí:io, een inheemse vrouw uit het dorp Kanatahséton. Hij was ook een kleinkind van Edward James Kenway (1693 - 1735). In 1760, toen hij nog een klein kind was, werd hij aangevallen door Charles Lee en de andere leden van de Orde der Tempeliers, omdat zij op zoek waren naar het geestenheiligdom die zijn volk bewaakte. Niet veel later moest Connor toezien hoe zijn dorp opbrandde en zijn moeder stierf.