Wikia


Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-RevelationsEraicon-AC3Era-ACi

De plasmawolk in 2012 zou bijna de volledige mensheid uitroeien. De ramp was voorspeld, maar werd door de geregistreerde menselijke geschiedenis meestal genegeerd.