Wikia


Eraicon-BrotherhoodEraicon-MemoriesEraicon-Brotherhood bookEraicon-Ascendance

Dit artikel is een beginnetje. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.
Guard-papal-ACB

Een pauselijke wachter met banden met de Borgia's.

De pauselijke wachters waren elitesoldaten die onder leiding stonden van het pausdom om de paus te dienen en te beschermen tijdens zijn ambtstermijn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki