Wikia


Eraicon-AC2Eraicon-BrotherhoodEraicon-RenaissanceEraicon-Brotherhood bookEraicon-Lineage

Klein Wikipedia-logo
Dit artikel is een beginnetje. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.

Het pausdom, ook bekend als het Bisdom Rome, was het kantoor van de paus, een sleutelfiguur in het katholieke geloof. De paus werd beschouwd als het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk voor spirituele zaken en het uitreiken van brieven en pauselijke bullen om crisis of theologische argumenten te bemiddelen. Eeuwenlang bezat het pausdom de macht om de militaire veroveringen aan te voeren. De belangrijkste daarvan waren de kruistochten tijdens de middeleeuwen. Bij de volgende generaties groeide de temporele macht en invloed van het pausdom met de verspreiding van het katholicisme.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki