Wikia


Eraicon-AC1.pngEraicon-Memories.pngEraicon-Secret Crusade.pngEraicon-Templars.png

"Natuurlijk niet! Ik doodde hen omdat ik dat kon, omdat het leuk was! Weet jij hoe het voelt om het lot van een andere man te bepalen? En zag je hoe de mensen juichten? De manier waarop ze me vreesden? Ik was als een God! Jij zou hetzelfde gedaan hebben als je dat kon. Zulke macht!"
―Majd Addin.[src]

Majd Addin (onbekend - 1191) was een Saraceen, de regent van Jeruzalem, en een lid van de Orde der Tempeliers. Hij was de zesde persoon die werd vermoordt door de Assassijn Altaïr Ibn-La'Ahad. Net als zijn Tempelierbroeders was zijn dood gepland door Al Mualim. Majd Addin bevond zich in het arme district van Jeruzalem.


ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki