Wikia


Eraicon-RogueEraicon-Templars

"We bring order from the chaos. If everything is permitted, no one is safe."
―James Wardrop vlak voor zijn dood over de Tempeliers, 1754.[src]

James Wardrop (c. 1705 – 1754) was in de jaren voorafgaand aan de Zevenjarige Oorlog een handelaar, politicus en een lid van de Britse rite van de Orde der Tempeliers.

Wardrop was actief in de dertien kolonies en de bewaarder van het voorgangersmanuscript, een artefact van de eerste beschaving.

In juli 1754 werd hij vermoord door de Assassijn Shay Cormac.


ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki