Wikia


Eraicon-RogueEraicon-Templars

Shay: "Is it just me or did the boss tell us to make trouble?"
Weeks: "Enjoy it while you can, Shay."
―Shay Cormac en Jack Weeks, 1759.[bron]

Jack Weeks (1723 – onbekend) was een Afrikaans-Amerikaans lid van de Britse en koloniale rites van de Orde der Tempeliers. Hij was ook een voorouder van James Weeks, oprichter van Weeksville.


ReferentieEdit