Wikia


Eraicon-BrotherhoodEraicon-Project LegacyEraicon-TWCB

TToP 6

De grafkelder in de tempel van Pythagoras.

De grafkelder van Pythagoras was een relatief kleine ruimte die gemaakt was door de eerste beschaving en later werd opgenomen in de tempel van Pythagoras. Het was grotendeels leeg. Er stond alleen een kleine sokkel in het midden van de hoofdruimte op een verhoogde vloer.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki