Wikia


Eraicon-RogueEraicon-Templars

"Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing... Freedom from want is the greatest freedom of all."
―George Monro over zijn droom voor de kolonies, 1756.[src]

George Monro (1700 – 1757) was tijdens de Zevenjarige Oorlog een kolonel in het Britse leger en een lid van de Britse en koloniale rites van de Orde der Tempeliers. Op 3 november 1757 werd Monro aangevallen en dodelijk verwond door de Assassijn Liam O'Brien. Hij stierf in een brandend huis.


ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki