Wikia


Eraicon-AC1Eraicon-TWCB

Klein Wikipedia-logo

Eris was een lid van de eerste beschaving dat bij de oude Grieken bekendstond als de godin van de twist en tweedracht.