Wikia


[Dit tabblad bewerken]

Volgelingen

Er is niet zo veel bekend over de volgelingen van Romulus, maar uit het weinige dat ik vond, maak ik op dat het een heidense sekte was die zich ophield in verlaten locaties onder Rome. De sekte aanbad Romulus, de mythologische stichter van Rome. Romulus werd volgens de legende opgevoed door wolven. De volgelingen geloofden dat Romulus half mens, half wolf was. Dit kan hun achterhaalde kledij en slechte tafelmanieren verklaren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki