Wikia


[Dit tabblad bewerken]

Cestius

Dit gigantische grafmonument is tussen 18 en 12 v.Chr. gebouwd door Gaius Cestius, een magistraat en lid van het Septemviri Epulonum. Dit Romeinse priestercollege organiseerde religieuze feestmaaltijden en verdeelde de buit tijdens feesten. Later werd de piramide als driehoekig bastion opgenomen in de Aureliaanse Muur, die tussen 271 en 275 werd gebouwd. Dit werd gedaan om de kosten te drukken van het geldverslindende project.

De zijdes lopen een stuk steiler dan die van de piramides in Egypte. Dit wordt toegeschreven aan de foutieve schetsen die de Egyptenaren gebruikten als referentie voor de bouw. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki