Wikia


[Dit tabblad bewerken]

ACCC De Jinyiwei

De Jinyiwei was de keizerlijke militaire politie. Zij waren de persoonlijke lijfwachten van de keizers van de Ming-dynastie. Ze volgden de bevelen van de keizer op en hadden meer macht dan de meeste autoriteiten. Daardoor konden ze iedereen arresteren, vervolgen en executeren. Na verloop van tijd werden ze aangestuurd door de eunuchen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki