Wikia


[Dit tabblad bewerken]

Database Annetta ac2

Geboren: 1457
Beroep: bediende

Annetta was de familiebediende van de Auditores, een van de weinige eervolle baantjes die er tijdens de renaissance waren voor vrouwen uit de lagere klassen. Rijke families hadden zelden meer dan één of twee bedienden. Vaak waren ze jong, soms zelfs kinderen. Velen hoopten dat hun meesters ze hogerop zouden helpen, maar die hoop vervloog meestal snel.

Er is weinig bekend over het leven van Annetta. Ze stierf zonder ook maar een letter geschiedenis te hebben geschreven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki