Wikia


Dit artikel heeft een opknapbeurt nodig. Je kan de Assassin's Creed Wiki helpen door deze pagina te bewerken.

De Cloaca Maxima is de naam van het grootste riool in Rome die in de rivier de Tiber uitmondt. De naam is afgeleid van het Latijnse woord Cloaca dat 'riool' betekent en het Latijnse woord Maxima dat 'grootst' betekent. De Cloaca Maxima werd in de 6e eeuw voor Christus gebouwd en in de 1e eeuw voor Christus overdekt, aangezien er veel drukte was rondom het Circus Maximus.

Het eerste gedeelte van de Cloaca Maxima werd in 616 v. Chr. gebouwd om water vanuit de bewoonde gebieden van Rome af te voeren naar de rivier de Tiber. Eerst werd dit gedaan door gebruik van de natuurlijke stroompjes. Deze manier was echter niet goed voor de uitbreiding van de stad Rome.

De Cloaca Maxima werd gebruikt om stukken moeras te draineren om er bruikbaar land van te maken, aangezien de Cloaca Maxima de taak had om water af te voeren naar de Tiber.

Het riool heeft een kronkelige loop, omdat het de oorspronkelijke stroompjes volgt. De Cloaca Maxima wordt nog steeds gebruikt (delen ervan) en de uitmonding in de Tiber is nog steeds zichtbaar.

In Assassin's Creed Brotherhood is de Cloaca Maxima één van de zes schuilplaatsen van de volgelingen van Romulus, waar de Assassijn Ezio Auditore da Firenze één van de corrupte leiders van deze sekte vermoord.

ParagraafkopEdit

Schrijf hier de eerste paragraaf van uw pagina.

ParagraafkopEdit

Schrijf hier de tweede paragraaf van uw pagina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki