Wikia


Eraicon-UnityEraicon-RogueEraicon-Unity bookEraicon-Employee HandbookEraicon-Assassins

"Your father was an Assassin, Arno. He gave his life fighting for the liberty of all mankind."
―Pierre Bellec beschrijft Charles aan zijn zoon, 1789.[src]

Charles Dorian (onbekend – 1776) was een lid van het Franse broederschap van de Orde der Assassijnen. Hij was vroeger in de leer bij meesterassassijn Pierre Bellec. Charles werd in 1776 belast met het beschermen van een oud artefact dat bekendstaat als de voorgangerskist, maar hij werd vlak daarna vermoord door de Tempelier Shay Cormac.

Zijn zoon Arno trad later in de voetsporen van zijn vader en werd tijdens de Franse Revolutie een belangrijk figuur van het broederschap. Uiteindelijk werd ook hij een meesterassassijn.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki