Wikia


Eraicon-RenaissanceEraicon-Brotherhood book

Agniolo was een van de assistenten van Leonardo da Vinci in Florence en de eerste die werd vermeld. Hij was in staat om de "ondoorgrondelijke krabbel van Leonardo" te lezen en over te schrijven. Samen met Innocento hield hij in 1480 toezicht op de andere assistenten van Leonardo.

ReferentieEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki