Wikia


Eraicon-RevelationsEraicon-AbstergoEraicon-Templars

Abstergo-bestanden waren dossiers die informatie bevatten over de geschiedenis van Abstergo Industries en de Tempeliers. Ze werden samengesteld om Tempeliersrekruten te onderwijzen over hun afkomst. Vervolgens werden ze aan agenten gegeven als ze bijna meestertempeliers geworden waren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki