Wikia


Eraicon-UnityEraicon-RogueEraicon-Unity bookEraicon-Employee HandbookEraicon-Templars

Dit artikel gaat over de Tempelier. Je kan op zoek zijn naar de Franse smokkelaar.

Élise de la Serre (1768 – 1794) was een Franse edelvrouw en Tempelier. Ook was ze de adoptieve zus en geliefde van de Assassijn Arno Dorian.


GalerijEdit